بایگانی

Archive for the ‘تنهائي’ Category

لالائی شبانه: گوشه دنج کتابخانه ای!!!

فقط همین گوشه دنج باشد و من و تنهائی!دنیا را فراموش کنم، بروم آنقدر کتاب بخوانم که سیر شوم! همین! این لذت را نمی شود با هیچ بیانی توضیح داد! کلمه ها کم می اورند!

پول خردهای بیزنس بلاگر را هم از دست ندهید!

عکسهای فوتولاگر را هم دید بزنید!

پ.ن1: براي مطالعه و پيگيري مطالب بيزنس بلاگر بهتر است از فيد بيزنس بلاگر استفاده نمائيد.

پ.ن2: براي پيگيري توئيتر بيزنس بلاگر مرا فالو كنيد.

پ.ن3: براي پيگيري مطالب گوگل ريدر اشتراكي بيزنس بلاگر كه مطالب مربوط به وب۲، اقتصاد، بازار بورس تهران، بازار طلا و فارکس، کارآفرینی، ریسکهای سیاسی و سياست را به اشتراك مي گذارد، از اين لينك استفاده نمائيد.

پ.ن4: براي پيگيري فرندفید بيزنس بلاگر مرا به لیست دوستان خود اضافه كنيد

Advertisements
دسته‌ها:کتاب, آرامش, انديشه, ايده, تنهائي, عكس برچسب‌ها:

دوازده گام بسوی ناکامی

کم پیش امده کتابی آنقدر چشمگیر باشد و «ذهن مشغول کن» که بخواهم در این وبلاگ در موردش بنویسم، وبلاگ پول خرده های بیزنس بلاگر را هم راه انداختم برای اینجور مشغولیات! اما این کتاب کوچک شکست –  دوازده گام بسوی ناکامی چیز دیگری است. خیلی از کتابها و گفتارها خوانده اید که با نگاهی مثبت برای موفقیت و عباراتی از این دست شرحی آورده اند. اما این کتاب با بیانی متفاوت از سوئی دیگر به قضیه نگاه می کند.

بخشی از کتاب در شرح تاثیر عصبانیت بر ناکامی: «رگ گردنت بیرون می زند و تو دیگر نمی توانی آرام حرف بزنی و حتما باید نعره بکشی تا این طوفان را از درونت بیرون بریزی. باید دشنام بدهی و اطرافیانت را تحقیر کنی. باید یکی را بزنی تا دردی که در بدنت پیچیده است کمی آرام بگیرد. اصلابه فکر نفس عمیق کشیدن نباش، اصلا آب به صورتت نزن، حتی پیاده روی هم نکن و موقعیت خودت را تغییر نده. فقط یک جا بایست و نعره بزن و هر چیز که به دستت رسید به در و دیوار پرتاب کن. آنوقت تو موفق ترین انسان شکست خورده ای، چون کوچه پشیمانی ات بن بست است.»  ص 9

و بخشی دیگر:

“…مرده‌شور هر روز صدها مرده را مي‌بيند كه اگر بر سرشان فرياد بكشد يا نوزاش‌شان كند، هيچ عكس‌العملي از خود نشان نمي‌دهند. او “يقين” پيدا كرده است كه وقتي كسي از دنيا رفت، ديگر زنده نمي‌شود. و اين “يقين” است كه به او اجازه مي‌دهد كارهايي را انجام بدهد كه براي ديگران ترسناك‌ترين جلوه‌ها را دارد. او هم روز اوّل، از دست زدن به مرده‌ها ترسيده است و قطعاً اجبار اجتماعي او را تا غسال‌خانه كشانده است. اما وقتي چند روزي گذشت و هيچ مرده‌اي زنده نشد، فهميد كه بايد “يقين” را يكي از اصول اوليه زندگي خود قرار دهد. هنوز داخل گورستان هستي و به باورهاي قلبي‌ات فكر مي‌كني. اگر “يقين” داشتي كه درس خواندن فقط به نفع خودت است، امروز سال هفتم كارشناسي را پشت سر نمي‌گذاشتي. اگر “يقين” پيدا كرده بودي كه كمك به مردم همان ياري رساندن به زندگي‌ات است، هر لحظه به فكر نقشه كشيدن براي زمين خوردن ديگران نبودي. اگر “يقين” داشتي كه … اما تو فقط روزي هزار بار تكرار مي‌كني كه “نبايد بي‌اراده باشم” “نبايد به كسي ظلم كنم” “نبايد عصباني بشوم” و … و يا در روز بارها به ديگران مي‌گويي:” من هميشه حق پدر و مادر را رعايت مي‌كنم.” “من هميشه با مردم مدارا مي‌كنم.” “من هميشه صادق هستم.” و اين تكرارها هر روز ادامه دارد و تو بدون اين كه عملي داشته باشي صدها جمله را تكرار مي‌كني اما هنوز “ترديد” داري كه عمل به اين كارها منفعتي را به دنبال دارد و اين تكرارهاي دائمي، بهترين بال پروازت شده است تا به سقوط در درۀ “شكست” و نابودي، كمكت كند.” ص ۳۴

سایر اطلاعات کتاب: نوشتۀ سميه سادات لوح موسوي. تصويرگر محمدرضا دوست محمدي. تهران: انتشارات تبارك. چاپ اول ۱۳۸۳، ۴۰ صفحه، قيمت ۶۰۰ تومان

پول خردهای بیزنس بلاگر را هم از دست ندهید!

پ.ن1: براي مطالعه و پيگيري مطالب بيزنس بلاگر بهتر است از فيد بيزنس بلاگر استفاده نمائيد.

پ.ن2: براي پيگيري توئيتر بيزنس بلاگر مرا فالو كنيد.

پ.ن3: براي پيگيري مطالب گوگل ريدر اشتراكي بيزنس بلاگر كه مطالب مربوط به وب۲، اقتصاد، بازار بورس تهران، بازار طلا و فارکس، کارآفرینی، ریسکهای سیاسی و سياست را به اشتراك مي گذارد، از اين لينك استفاده نمائيد.

پ.ن4: براي پيگيري فرندفید بيزنس بلاگر مرا به لیست دوستان خود اضافه كنيد!

از نگرانی هایت لذت ببر!!!

ژانویه 15, 2009 ۱ دیدگاه

خیلی هنر می خواهد که از غصه ها و نگرانیهایت هم لذت ببری!‌به این نیت و دیدگاه که ممکن است روزی آنها را برای همیشه از دست بدهی و دلت برایشان تنگ شود! روزگاری برایم بردن و گذاشتن کیسه زباله جلوی در خانه عذابی الیم بود! نمیدانم کسی گفت یا جائی خواندم که «خدا را شکر کن که آشغالی داری که بخواهی دم در بگذاری! خیلی ها چیزی ندارند که اشغالی تولید کند! نه غذائی برای خوردن ونه هیچ چیز دیگر»!worries

پ.ن1: براي مطالعه و پيگيري مطالب بيزنس بلاگر بهتر است از فيد بيزنس بلاگر استفاده نمائيد.

پ.ن2: براي پيگيري توئيتر بيزنس بلاگر مرا فالو كنيد.

پ.ن3: براي پيگيري مطالب گوگل ريدر اشتراكي بيزنس بلاگر كه مطالب مربوط به وب۲، اقتصاد، بازار بورس تهران، بازار طلاو فارکس، کارآفرینی، ریسکهای سیاسی و سياست را به اشتراك مي گذارد، از اين لينك استفاده نمائيد.

پ.ن4: براي پيگيري فرندفید بيزنس بلاگر مرا به لیست دوستان خود اضافه كنيد!

The Road Not Taken – راهی که نرفتم

دسامبر 5, 2007 5 دیدگاه

گاهي نوشته، شعر يا قطعه اي از يك فيلم چنان تاثير عميقي بر جان و روح ما مي گذارد كه شايد براي همه عمر معياري براي تمثيل و سنجش امور در ذهن ما باشد. من نسبت به اين شعر رابرت فراست چنين احساسي دارم.

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

گفتگو درباره راه نرفته، كارهايي كه انجام نداده ايم و انتخابي كه از آن گذشته ايم، اگر به آن تن دهيم مي تواند همه عمر مثل خوره جان و روحمان را بيازارد.
همه ما در زندگي نقاط عطفي را پشت سر گذاشته ايم، لحظات تصميم گيري، جائي كه قرار است تمام آينده ما را تغيير دهد. زمان مي گذرد، چه به آنچه در ذهنداشته ايم برسيم و چه نرسيم، گاهي به ياد آن لحظات مي افتيم! اگر ها مثل موريانه به سراغمان مي آيند! خوب كه گوش دهي صداي جويدن مغزت را مي شنوي! آنچه بي فايده است تن دادن به اين لشكر موريانه است، گاهي از سر بي تفاوتي، گاهي از سر ضعف و نا اميدي به اين جذام فكري وا ميدهيم!

راهي كه نرفتم
اما اگر از سر عقل به موضوع بنگريم بي هيچ توضيح و توجيهي نيك مي دانيم كه اين وادادگي پاياني جز مرگ جان و روحمان ندارد. نا اميدي و مرگ مولود اين روحيه است.
شايد در لحظه زندگي كردن درمان خوبي براي اين جذاميها باشد.

پ.ن1: براي مطالعه و پيگيري مطالب بيزنس بلاگر بهتر است از فيد بيزنس بلاگر استفاده نمائيد.

پ.ن2: براي پيگيري توئيتر بيزنس بلاگر مرا فالو كنيد.

پ.ن3: براي پيگيري مطالب گوگل ريدر اشتراكي بيزنس بلاگر كه مطالب مربوط به وب۲، اقتصاد، بازار بورس تهران، بازار طلاو فارکس، کارآفرینی، ریسکهای سیاسی و سياست را به اشتراك مي گذارد، از اين لينك استفاده نمائيد.

پ.ن4: براي پيگيري فرندفید بيزنس بلاگر مرا به لیست دوستان خود اضافه كنيد!

كمي كودكي!

نوامبر 30, 2007 2 دیدگاه

hv6g0v9ww28orwt75ctxpzfn_500.jpg

براي آرامش يافتن جان وروحتان كمي كودكي درونتان را نوازش كنيد! از او دلجوئي كني، بخاطر همه مسئوليتهاي بجا و نابجائي كه به او تحميل كرده ايد! بگذاريد اندكي آرام بگيرد! زنده شود تا دوباره پر وبال بگيرد! خواهيد ديد كه چگونه بيش از هميشه نشاط خواهيد يافت! زندگي رنگ نويي خواهد گرفت! آهنگها جان مي گيرند! افتاب درخشان خواهد شد! و اميد باز مي گردد. كودك درونتان را دريابيد! او معصومانه با شماست. بشرطي كه ديگر بار مجروح و زخمي اش نكنيد.

آهسته شتاب كن!

باور كنيد، خواندن اين متن بيشتر از 3 دقيقه وقت شما را نخواهد گرفت.

پس لطفا بخوانيد:

آهسته شتاب كن!

آهسته شتاب كن

زير باران بايد رفت…!

بزن باران

باران…صداي قطره ها روي سقف شيرواني ها… سرماي ملايم كوهستان… نماي كوه در مه ملايم… صداي پايت روي آسفالت خيس… رو به آسمان… قطره هاي آب باران رويت را ميشويند از هر چه غبار خستگي ودلتنگيست… سبك ميشوي… دلت ميخواهد تمام نشود اين لحظه… اين آن… تو باشي وباران واين حجم سنگي كوهستان كه تورا در خود گرفته… بزن باران!